Wilgotnościomierze

sortuj:

Do pomiaru wilgotności względnej powietrza stosowane są mierniki wilgotności nazywane również wilgotnościomierzami lub higrometrami. Najczęściej oprócz pomiaru wilgotności mierzą również temperaturę. Nazywane są wtedy najczęściej termohigrometrami lub termowilgotnościomierzami.
Termohigrometry znajdują zastosowanie w pomiarach wilgotności w terenie oraz pomieszczeniach zamkniętych np. takich jak: sale konferencyjne, biblioteki, muzea, czy pomieszczenia produkcyjne.
Czujniki wilgotności stosowane w naszych przyrządach są wyjątkowo dokładne i mierzą w pełnym zakresie od 0 do 100 % RH.

W naszej ofercie proponowane są:

  • termohigrometry kieszonkowe;
  • termohigrometry terenowo – laboratoryjne;
  • termohigrometry stacjonarne do pomiarów ciagłych.


Część naszych mierników wilgotności umożliwia wyznaczenie punktu rosy, co pozwala na określenie, czy w danych warunkach pogodowych malowanie powierzchni będzie celowe.

PWT-401 – wodoszczelny, precyzyjny wilgotnościomierz

PWT-401 – wodoszczelny, precyzyjny wilgotnościomierz

PWT-401 mierzy wilgotność względną, temperaturę otoczenia, temperaturę powierzchni oraz wyznacza temperaturę punktu rosy, co pozwala stwierdzić, czy w określonych warunkach atmosferycznych malowanie powierzchni jest celowe. 

PWT-411 – wodoszczelny wilgotnościomierz o dobrych parametrach

PWT-411 – wodoszczelny wilgotnościomierz o dobrych parametrach

Pomiar następuje za pomocą dobrej klasy czujnika wilgotności połączonego kablem z przyrządem. 

PWT-105 – wodoszczelny, kieszonkowy  wilgotnościomierz

PWT-105 – wodoszczelny, kieszonkowy wilgotnościomierz

PWT-105 służy do dokładnego pomiaru wilgotności względnej powietrza i temperatury.