Suszarki przedmuchiwane azotem

sortuj:

Norma PN-ISO 589:2006 dotycząca oznaczania wilgoci całkowitej w węglu kamiennym wymaga, aby próbki węgla podatne na utlenianie suszyć w temperaturze od +105°C w suszarce z przepływem azotu.

Wymagania dotyczące stosowania aparatury podaje pkt. 6 normy. Należy stosować „suszarkę z przepływem azotu, pozwalającą kontrolować temperaturę w zakresie od +105°C do +110°C z dodatkową możliwością przedmuchiwania strumieniem suchego azotu o natężeniu przepływu równym około 15 objętościom suszarki na godzinę”.