Sterylizatory do maseczek ochronnych

Wszystkie kraje na świecie borykają się obecnie z brakami w zakresie środków ochrony osobistej w systemie opieki zdrowotnej.

 

W celu ograniczenia tych braków niemiecki rząd rekomenduje metody dekontaminacji maseczek, pozwalające na ponowne ich użycie. W opublikowanym dokumencie znajdują się rekomendacje dotyczące dekontaminacji zarówno maseczek potocznie zwanych „chirurgicznymi” jaki i masek typu FFP2 oraz FFP3 przy użyciu gorącego (65-70°C) powietrza w ciągu 30 minut.

 

Proces ten można przeprowadzać z standardowych suszarkach / sterylizatorach laboratoryjnych.

 

Jedynymi miejscami, gdzie nie można ponownie używać sprzętu ochronnego (nawet odkażonego) są sale operacyjne. Natomiast na co dzień, podczas codziennych obowiązków szpitalnych, czy w lecznictwie stacjonarnym, nadaje się on idealnie.

W czasie jednego cyklu można odkazić następującą ilość maseczek
Jeden cykl Maseczki chirurgiczne Maseczki FFP2 i FP3
SRW 115 Smart 72 szt. 81 szt.
SRW 180 Smart 128 szt. 144 szt.
SRW 240 Smart 140 szt. 220 szt.
W ciągu jednego dnia można odkazić następującą ilość maseczek
W ciągu 12h Maseczki chirurgiczne Maseczki FFP2 i FFP3
SRW 115 SMART 864 szt. 972 szt.
SRW 180 SMART 1536 szt. 1728 szt.
SRW 240 SMART 1680 szt. 2640 szt.
stelaże umożliwiające optymalne wypełnienie urządzeń maseczkami
POLECANE
Sterylizator Laboratoryjny SRW 240 poleko

Sterylizator Laboratoryjny SRW 240

Sterylizatory laboratoryjne z wymuszonym obiegiem powietrza

Sterylizator Laboratoryjny SRW 115 poleko

Sterylizator Laboratoryjny SRW 115

Sterylizatory laboratoryjne z wymuszonym obiegiem powietrza

Suszarka Laboratoryjna SLW 180 poleko

Suszarka Laboratoryjna SLW 180

Suszarki laboratoryjne z wymuszonym obiegiem powietrza