Polityka prywatności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu realizacji i obsługi zamówienia przez sprzedawcę IDALIA Ireneusz Wolak spółka jawna, 26-615 Radom, ul. Marii Fołtyn 10 zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.)

Informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie IDALIA Ireneusz Wolak spółka jawna, 26-615 Radom, ul. Marii Fołtyn 10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko w celach związanych z realizacją zamówienia. Dane nie będą udostępniane, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa oraz osób i podmiotów z którymi mamy podpisane umowy powierzenia. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.