CPI-601 – dokładny pH / jonometr laboratoryjny

Ocena:

0/5 | 0 głosów

CPI-601 mierzy pH, mV (potencjał redox), stężenie jonów oraz temperaturę.

Najważniejsze cechy

 • Bardzo dokładny przyrząd laboratoryjny.
 • Mierzy pH, potencjał redox, jony i temperaturę.
 • Wszystkie wyniki są jednocześnie wyświetlane na 7 calowym dotykowym, kolorowym ekranie graficznym.
 • Kalibracja w 1 do 5 punktów.
 • W funkcji pH automatyczne podstawianie odpowiedniej wartości pH wzorca w zależności od temperatury.
 • W funkcji pomiaru jonów automatyczne podstawianie masy molowej oraz wartościowości po wybraniu odpowiedniego jonu.
 • Automatyczne przeliczanie jednostek - np. z mol/l na mg/l.
 • Przyrząd posiada osobne gniazda BNC dla pomiaru pH i osobne dla elektrody jonoselektywnej lub redox oraz gniazdo „banan” dla elektrody odniesienia.
 • Pamięć do 2 000 zestawów wyników.
 • Wyjście USB.
 • Przyrząd spełnia wymogi GLP.


Szczegółowy opis

CPI-601 mierzy pH, mV (potencjał redox), stężenie jonów oraz temperaturę. Przyrząd umożliwia jednoczesny pomiar jonometryczny wybranego jonu, pH, względnie mV oraz temperatury. Wyniki są wyświetlane na 7 calowym dotykowym, kolorowym ekranie graficznym. 
Wszystkie funkcje pomiarowe cechuje wysoka dokładność.
 

Cechy charakterystyczne

 

 • Programowanie parametrów jest wyjątkowo łatwe.
 • Ujednolicenie czynności w pomiarze pH i jonów ułatwia obsługę.
 • Funkcja „HOLD” umożliwia zatrzymanie wyniku widocznego na ekranie.
 • Sygnalizacja pomiaru ustalonego - „READY” (napis + dźwięk).
 • Istnieje możliwość przesłania do komputera raportu z ostatnich dziesięciu kalibracji.

 

W funkcji pomiaru pH

 • Kalibracja elektrody pH w 1 do 5 punktów.
 • Automatyczne wykrywanie wartości buforów wprowadzanych przez użytkownika.
 • W przypadku stosowania wzorców pH ( zgodnych z GUM lub NIST) automatyczna zmiana pamiętanej wartości pH wzorca wraz ze zmianą temperatury, co eliminuje konieczność podgrzewania lub chłodzenia roztworów.
 • Pamięć wyników kalibracji 3 elektrod umożliwia ich szybką wymianę.
 • Możliwość odczytania charakterystyki elektrody.
 • W zależności od zastosowanej elektrody możliwy jest pomiar wód redestylowanych, czystych wód, roztworów związków chemicznych, ścieków, past, serów itp.
 • Gniazdo pH jest izolowane od gniazda jonometrycznego, co umożliwia bezbłędny, jednoczesny pomiar elektrodami pH i jonoselektywną w jednym naczyniu.
 • Automatyczna ocena stanu elektrody.
 • Odczyt charakterystyki elektrody.

 

W funkcji pomiaru jonów

 • Przyrząd umożliwia pomiary jonów jedno i dwuwartościowych dodatnich i ujemnych.
 • Zakres przyrządu umożliwia współpracę ze wszystkimi elektrodami jonoselektywnymi dobranymi w zależności od mierzonego jonu.
 • Przyrząd posiada osobne dwa wejścia BNC-50 dla elektrod: pH/redox i jonoselektywnej/redox oraz gniazdo „banan” dla elektrody odniesienia.
 • Automatyczne podstawianie masy molowej i wartościowości po wybraniu odpowiedniego jonu.
 • Użytkownik może wybrać jednostki pX, g/l, M/l, ppm.
 • Automatyczne przeliczanie jednostek - np. z mol/l na mg/l.
 • Wprowadzanie dowolnych wartości wzorców.

 

W funkcji pomiaru napięcia

 • Precyzyjne określenie potencjału redox (dokładność 0,1 mV).
 • Pomiar mV możliwy z wykorzystaniem gniazda pH lub jonometrycznego.
 • Możliwość pomiaru napięcia relatywnie do wprowadzonego lub zmierzonego napięcia referencyjnego – Vref.

 

W funkcji pomiaru temperatury

 • Wybór jednostki: °C, °F, K.
 • Wprowadzanie grupy selekcjonowanego czujnika temperatury, co zwiększa dokładność.

 

Inne cechy

 • Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury.
 • Funkcja zegara z kalendarzem.
 • Pamięć wewnętrzna 2000 kompletów wyników pomiaru wszystkich mierzonych funkcji, zbieranych pojedynczo lub seryjnie z temperaturą, czasem i datą.
 • Pamięć wyników i charakterystyk elektrod niezależna od zasilania.
 • Regulacja jaskrawości podświetlenia ekranu w zależności od warunków oświetlenia zewnętrznego.
 • Pamiętanie daty następnej kalibracji.
 • Do wyboru język polski, angielski lub niemiecki.
 • Możliwość połączenia z PC przez USB.
 • Gwarancja na przyrząd 24 miesiące.
 • Przyrząd spełnia wymogi GLP.


Przyrząd jest sprzedawany z czujnikiem temperatury CT2S-121 z rezystorem Pt-1000S oraz standardową elektrodą pH EPS-1 do czystych wód.
Do cieczy z osadami, ścieków, past i gleby polecana jest trwała elektroda IJ44A australijskiej firmy Ionode o nietypowej konstrukcji z „łącznikiem pośrednim” chroniącym właściwy łącznik elektrody przed zatkaniem. Zapewnia stabilny pomiar w cieczach, w których inne elektrody szybko tracą sprawność. Warunkiem wieloletniej pracy jest jej prawidłowa, systematyczna obsługa. 
Zakup elektrod jonoselektywnych wg potrzeb.

DANE TECHNICZNE
Funkcja pH Redox / mV Temperatura
Zakres -2,000 ÷ 16,000 pH ± 2000,0 mV -50,0 ÷ 200,0 °C
Rozdzielczość 0,001 pH lub 0,01 pH 0,1 mV 0,1 °C
Dokładność (±1 cyfra) ±0,002 pH* ±0,1 mV* ±0,1 °C**
Kompensacja temperatury -5 ÷ 110 °C - -
Impedancja wejściowa >1012Ω >1012Ω -
* Dokładność samego przyrządu.
** Dokładność przyrządu, całkowita dokładność jest sumą dokładności przyrządu i czujnika temperatury. W zakresie 0 ÷100 °C dopuszczalny błąd czujnika z rezystorem Pt-1000S ± 0,27 °C.
POZOSTAŁE DANE TECHNICZNE
Zasilanie zasilacz 9 V / 500 mA
Masa 520 g
Wymiary (mm) L=188,5, W=134, H=58 w najwyższym miejscu
POMIARY JONOMETRYCZNE
Funkcja Jon (M/l) Jon (g/l) Jon (ppm) Jon (pX)
Zakres 0 ÷ 100 0 ÷ 1 000 0 ÷1 000 000 -2,000 ÷16,000 pX
Rozdzielczość 0,01 / 0,1 0,01 / 0,1 0,01 / 0,1 0,001 / 0,01
Dokładność (±1 cyfra) ±0,25 %* ±0,25 %* ±0,25 %* ±0,002 pX*
Kompensacja temp. -5 ÷ 110 °C -5 ÷ 110 °C -5 ÷ 110 °C -5 ÷ 110 °C
* Dokładność samego przyrządu.
PODZESPOŁY/ROZDZIELCZOŚĆ
1 0,00 µg/l ÷ 99,99 µg/l (µM/l, ppb)
2 100,0 µg/l ÷ 999,9 µg/l (µM/l, ppb)
3 1,000 mg/l ÷ 9,999 mg/l (mM/l, ppm)
4 10,00 mg/l ÷ 99,99 mg/l (mM/l, ppm)
5 100,0 mg/l ÷ 999,9 mg/l (mM/l, ppm)
6 1,000 g/l ÷ 9,999 g/l (M/l, ppt)
7 10,00 g/l ÷ 99,99 g/l (M/l, ppt)
8 100,00 g/l ÷ 999,9 g/l (M/l, ppt)
INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
TP-3 - tester pH elmetron

TP-3 - tester pH

Mierzy pH cieczy o niewielkiej zawartości osadów i temperaturach do 55 °C oraz temperaturę cieczy w zakresie 0 ÷ 55 °C.

CX-705 - przyrząd wielofunkcyjny zapewniający wysoką dokładność pomiarów elmetron

CX-705 - przyrząd wielofunkcyjny zapewniający wysoką dokładność pomiarów

Wielofunkcyjny przyrząd CX-705 należy do nowej generacji precyzyjnych urządzeń pomiarowych.

CX-601 – bardzo dokładny przyrząd wielofunkcyjny z ekranem dotykowym elmetron

CX-601 – bardzo dokładny przyrząd wielofunkcyjny z ekranem dotykowym

Wszystkie funkcje pomiarowe cechuje wysoka dokładność. Wyniki są wyświetlane na 7 calowym dotykowym, kolorowym ekranie graficznym.

CX-502 – dokładny przyrząd wielofunkcyjny elmetron

CX-502 – dokładny przyrząd wielofunkcyjny

Posiada zabudowana drukarkę termiczną o szerokości 60 mm. 

CX-505 – bardzo dokładny przyrząd wielofunkcyjny do laboratorium elmetron

CX-505 – bardzo dokładny przyrząd wielofunkcyjny do laboratorium

Mierzy pH, potencjał redox (mV), przewodność, zasolenie w przeliczeniu na NaCl lub KCl, TDS, rezystancję, stężenie tlenu w powietrzu, zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie lub ściekach

CPI-502 – dokładny pH / jonometr laboratoryjny elmetron

CPI-502 – dokładny pH / jonometr laboratoryjny

CPI-502 mierzy pH, mV (potencjał redox), stężenie jonów oraz temperaturę. Obserwacja wybranej funkcji i temperatury po wyborze odpowiedniego klawisza. Posiada drukarkę termiczną o szerokości 60 mm.

CPI-505 – dokładny pH-metr / jonometr laboratoryjny elmetron

CPI-505 – dokładny pH-metr / jonometr laboratoryjny

CPI-505 mierzy pH, mV (potencjał redox), stężenie jonów oraz temperaturę. 

CO-502, CPO-502, CCO-502 - pH-metry, konduktometry, tlenomierze elmetron

CO-502, CPO-502, CCO-502 - pH-metry, konduktometry, tlenomierze

Wszystkie modele służą do pomiaru stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie i ściekach w % nasycenia lub w mg/l, temperatury oraz ciśnienia atmosferycznego.

CO-505, CPO-505, CCO-505 - tlenomierze, pH-metry, konduktometry elmetron

CO-505, CPO-505, CCO-505 - tlenomierze, pH-metry, konduktometry

Wszystkie modele służą do pomiaru stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie i ściekach w % nasycenia lub w mg/l, temperatury oraz ciśnienia atmosferycznego

CPC-502 – dokładny przyrząd laboratoryjny do pomiarów pH i przewodności elmetron

CPC-502 – dokładny przyrząd laboratoryjny do pomiarów pH i przewodności

Mierzy precyzyjnie pH, potencjał redox (mv), przewodność właściwą, zasolenie, temperaturę. Posiada zabudowaną drukarkę termiczną o szerokości 60 mm.