Mierniki potencjału redox

sortuj:

Pomiary potencjału redox można wykonywać wykorzystując mierniki posiadające funkcję pomiaru mV. Wszystkie nasze pH metry i przyrządy wielofunkcyjne posiadają taką funkcję.

  • W zależności od miejsca pracy można rozróżnić pH-metry mierzące potencjał redox:
  • pH-metry kieszonkowe o zminimalizowanych wymiarach z wymiennymi, specjalnymi elektrodami redox.
  • pH-metry przenośne – terenowe.
  • pH-metry przenośne terenowo – laboratoryjne.
  • pH-metry laboratoryjne – stacjonarne.
  • Przemysłowe mierniki redox – do pomiarów ciągłych.


Specjalnie przygotowany model CPR-411 umożliwia jednoczesny pomiar pH i potencjału redox.
Do wymienionych przyrządów oferujemy platynowe elektrody redox.