Konduktometry

sortuj:

Konduktometry, nazywane również miernikami konduktancji, miernikami przewodności a także EC-metrami są stosowane do pomiaru przewodności właściwej oraz zasolenia. Są wykorzystywane między innymi do pomiaru przewodności wód ultraczystych, czystych, gruntowych, rzecznych, ścieków, w przemyśle chemicznym, farmacji, przy produkcji lakierów, w galwanizerniach a także do pomiaru zawartości soli w glebie. 
Pomiar umożliwia określenie stężenia określonego związku zawartego w badanej cieczy.

W zależności od miejsca pracy oferujemy:

  • Konduktometry przenośne – terenowe.
  • Konduktometry przenośne terenowo – laboratoryjne.
  • Konduktometry laboratoryjne – stacjonarne.
  • Konduktometry przemysłowe – do pomiarów ciągłych.

Zapewniamy także pomiar kondunktancji z wykorzystaniem przyrządów wielofunkcyjnych.

Pomiary przewodności w temperaturach innych, niż temperatura odniesienia, wymagają zawsze wprowadzenia odpowiedniego współczynnika α, co często sprawia problemy, a decyduje o dokładności pomiaru. W naszych konduktometrach serii 401 i wyższych można wybrać automatyczne podstawienie zmieniającego się współczynnika dla wód naturalnych i ultraczystych, co wyjątkowo ułatwia pracę.
Oferowane mierniki przewodności różnią się dokładnością, zakresem i funkcjami dodatkowymi. 
Konduktometry współpracują z czujnikami przewodności dobieranymi w zależności od mierzonego zakresu oraz rodzaju badanej cieczy. 

CC-505 - precyzyjny konduktometr laboratoryjny z pamięcią elmetron

CC-505 - precyzyjny konduktometr laboratoryjny z pamięcią

Mierzy przewodność właściwą, zasolenie, rezystancję i temperaturę. Pełny zakres pomiarowy przewodności zapewnia pomiary zarówno ultra czystych wód jak i solanek. 

CC-502 - laboratoryjny konduktometr z wbudowaną drukarką elmetron

CC-502 - laboratoryjny konduktometr z wbudowaną drukarką

Mierzy przewodność właściwą, zasolenie i temperaturę. Pełny zakres pomiarowy przewodności zapewnia pomiary zarówno ultra czystych wód jak i solanek.

CC-511 - prosty konduktometr laboratoryjny elmetron

CC-511 - prosty konduktometr laboratoryjny

CC-511 jest prostym i dokładnym przyrządem laboratoryjnym. Mierzy przewodność, zasolenie oraz temperaturę.

CC-461 dokładny konduktometr przenośny z ekranem dotykowym elmetron

CC-461 dokładny konduktometr przenośny z ekranem dotykowym

Konduktometr CC-461 należy do nowej generacji dokładnych przyrządów pomiarowych. Służy do pomiaru przewodności, zasolenia, rezystancji oraz temperatury

CCO-401 - precyzyjny konduktometr / tlenomierz elmetron

CCO-401 - precyzyjny konduktometr / tlenomierz

Służy do pomiaru stężenia tlenu zawartego w powietrzu w %, tlenu rozpuszczonego w wodzie i ściekach w % nasycenia lub w mg/l, przewodności, zasolenia, rezystancji, temperatury oraz ciśnienia atmosferycznego

CC-401 - precyzyjny konduktometr EC-metr elmetron

CC-401 - precyzyjny konduktometr EC-metr

Służy do wyjątkowo dokładnego pomiaru przewodności, rezystancji, zasolenia oraz temperatury.

CC-411 - łatwy w obsłudze konduktometr przenośny elmetron

CC-411 - łatwy w obsłudze konduktometr przenośny

CC-411 mierzy przewodność, zasolenie i temperaturę. Może być wykorzystywany do prac w terenie lub w laboratorium

CC-105 - konduktometr kieszonkowy, EC-metr elmetron

CC-105 - konduktometr kieszonkowy, EC-metr

Mierzy przewodność właściwą, zasolenie oraz temperaturę.