Komory klimatyczne

sortuj:

Komory klimatyczne to grupa urządzeń pozwalająca na sterowanie temperaturą i wilgotnością!

 

Komory klimatyczne KK z nawilżaczem ultradźwiękowym bardzo dobrze sprawdzają się przy aplikacjach wymagających temperatury do 60°C tj. kiełkowanie nasion, hodowla grzybów i roślin czy testy starzeniowe żywności. Zapewnienie naturalnych warunków klimatycznych z powodzeniem pozwala wykonywać również badania stabilności leków i kosmetyków, a także badania trwałości opakowań przemysłowych.

 

Komory klimatyczne KKS z nawilżaczem parowym ze względu na brak zakłóceń ultradźwiękowych sprzyjają hodowli owadów np. Drosophila melanogaster będącej modelowym gatunkiem prac genetycznych od czasów Thomasa Morgana. Znacznie wyższy zakres temperatury i wilgotności  w porównaniu do komory KK pozwala na wykorzystanie komory KKS do testów trwałościowych modułów elektronicznych, tworzyw sztucznych oraz materiałów budowlanych.

Komora klimatyczna KK 115 poleko

Komora klimatyczna KK 115

Komora klimatyczna z nawilżaczem ultradzwiękowym

Komora klimatyczna KK 240 poleko

Komora klimatyczna KK 240

Komora klimatyczna z nawilżaczem ultradzwiękowym

Komora klimatyczna KK 350 poleko

Komora klimatyczna KK 350

Komora klimatyczna z nawilżaczem ultradzwiękowym

Komora klimatyczna KK 400 poleko

Komora klimatyczna KK 400

Komora klimatyczna z nawilżaczem ultradzwiękowym

Komora klimatyczna KK 500 poleko

Komora klimatyczna KK 500

Komora klimatyczna z nawilżaczem ultradzwiękowym

Komora klimatyczna KK 700 poleko

Komora klimatyczna KK 700

Komora klimatyczna z nawilżaczem ultradzwiękowym

Komora klimatyczna KK 750 poleko

Komora klimatyczna KK 750

Komora klimatyczna z nawilżaczem ultradzwiękowym

Komora klimatyczna KK 1200 poleko

Komora klimatyczna KK 1200

Komora klimatyczna z nawilżaczem ultradzwiękowym

Komora klimatyczna KK 1450 poleko

Komora klimatyczna KK 1450

Komora klimatyczna z nawilżaczem ultradzwiękowym

Komora klimatyczna KKS 115 poleko

Komora klimatyczna KKS 115

Komora klimatyczna z nawilżaczem parowym

Komora klimatyczna KKS 240 poleko

Komora klimatyczna KKS 240

Komora klimatyczna z nawilżaczem parowym

Komora klimatyczna KKS 400 poleko

Komora klimatyczna KKS 400

Komora klimatyczna z nawilżaczem parowym

Komora klimatyczna KKS 750 poleko

Komora klimatyczna KKS 750

Komora klimatyczna z nawilżaczem parowym