Jonometry

sortuj:

Jonometry to przyrządy stosowane do pomiaru stężenia określonego jonu w wodzie z wykorzystaniem elektrody jonoselektywnej. 

Mierniki jonometryczne z reguły umożliwiają jednoczesny pomiar pH, mV i temperatury, gdyż te dodatkowe funkcje są potrzebne podczas tego typu pomiarów. Nasze jonometry podstawiają automatycznie masę molowa i wartościowość wybranego jonu, co umożliwia automatyczne przeliczenie wyniku do wybranej jednostki, a także umożliwia automatyczne przeliczenie jednej jednostki na drugą. 
Osobne gniazda umożliwiają jednoczesne podłączenie elektrod jonoselektywnych i pH. We wszystkich oferowanych jonometrach gniazda są elektronicznie izolowane od siebie, co eliminuje wpływ jednego pomiaru na drugi.
Ze względu na metodykę postępowania niecelowe jest wykorzystywanie jonometrów do pomiarów w terenie. Z tego powodu proponujemy wyłącznie jonometry stacjonarne. Elektrody jonoselektywne najczęściej proponowane są jako komplet dwóch elektrod: pomiarowej i odniesienia podłączanych do osobnych gniazd. Niektóre elektrody są oferowane w formie zespolonej.