Sodu tiosiarczan 0,1mol/l z odnisieniem do NIST (1L)
: