Odczynniki chemiczne

Chemikalia techniczne, odczynniki szerokiego zastosowania, odczynniki wysokich czystości, wskaźniki, wykrywacze, analityka mobilna, odczynniki firmy Lach-Ner

Sprzęt i urządzenia laboratoryjne

Sprzęt i urządzenia laboratoryjneAuxilab, chłodziarki i szafy mroźnicze, cieplarki, demeneralizatory, destylatory i redestylatory, eksykatory, homogenizatory, inkubatory, komory klimatyczne, komory laminarne, komory fitotronowe, łaźnie laboratoryjne, mineralizatory, myjki ultradźwiękowe, mieszadła mechaniczne, mieszadła magnetyczne, mikroskopy, piece laboratoryjne, płyty grzewcze, szafy termostatyczne (cieplarki ST i chłodziarki CHL), sterylizatory, suszarki laboratoryjne, wytrząsarki laboratoryjne, wirówki laboratoryjne, wagi, zamrażarki

Sprzęt kontrolno-pomiarowy

Sprzęt dozujący, pH-metry, konduktometry, tlenomierze, mierniki wieloparametrowe, mętnościomierze, fotometry i spektrofotometry, termometry, rejestratory, akcesoria

Szkło laboratoryjne

Posiadamy w ofercie szkło laboratoryjne SIMAX charakteryzujące się najwyższą jakością i precyzją wykonania,  dużą odpornośćią na wysoką temperaturę (od -40st. C do 300st. C) oraz czynniki chemiczne. Produkty SIMAX są idealnie gładkie, pozbawione porów, odporne na utlenianie i neutralne względem art. spożywczych, odporne na parę wodną, kwasy, sole oraz związki wysoce zasadowe. 

Konduktometry

Konduktometry, nazywane również miernikami konduktancji, miernikami przewodności a także EC-metrami są stosowane do pomiaru przewodności właściwej oraz zasolenia. Są wykorzystywane między innymi do pomiaru przewodności wód ultraczystych, czystych, gruntowych, rzecznych, ścieków, w przemyśle chemicznym, farmacji, przy produkcji lakierów, w galwanizerniach a także do pomiaru zawartości soli w glebie. 
Pomiar umożliwia określenie stężenia określonego związku zawartego w badanej cieczy.

W zależności od miejsca pracy oferujemy:

  • Konduktometry przenośne – terenowe.
  • Konduktometry przenośne terenowo – laboratoryjne.
  • Konduktometry laboratoryjne – stacjonarne.
  • Konduktometry przemysłowe – do pomiarów ciągłych.

Zapewniamy także pomiar kondunktancji z wykorzystaniem przyrządów wielofunkcyjnych.

Pomiary przewodności w temperaturach innych, niż temperatura odniesienia, wymagają zawsze wprowadzenia odpowiedniego współczynnika α, co często sprawia problemy, a decyduje o dokładności pomiaru. W naszych konduktometrach serii 401 i wyższych można wybrać automatyczne podstawienie zmieniającego się współczynnika dla wód naturalnych i ultraczystych, co wyjątkowo ułatwia pracę.
Oferowane mierniki przewodności różnią się dokładnością, zakresem i funkcjami dodatkowymi. 
Konduktometry współpracują z czujnikami przewodności dobieranymi w zależności od mierzonego zakresu oraz rodzaju badanej cieczy. 

CO-505, CPO-505, CCO-505 - tlenomierze, pH-metry, konduktometry

CO-505, CPO-505, CCO-505 - tlenomierze, pH-metry, konduktometry

Wszystkie modele służą do pomiaru stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie i ściekach w % nasycenia lub w mg/l, temperatury oraz ciśnienia atmosferycznego
CO-502, CPO-502, CCO-502 - pH-metry, konduktometry, tlenomierze

CO-502, CPO-502, CCO-502 - pH-metry, konduktometry, tlenomierze

Wszystkie modele służą do pomiaru stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie i ściekach w % nasycenia lub w mg/l, temperatury oraz ciśnienia atmosferycznego.
CC-505 - precyzyjny konduktometr laboratoryjny z pamięcią

CC-505 - precyzyjny konduktometr laboratoryjny z pamięcią

Mierzy przewodność właściwą, zasolenie, rezystancję i temperaturę. Pełny zakres pomiarowy przewodności zapewnia pomiary zarówno ultra czystych wód jak i solanek. 
CC-502 - laboratoryjny konduktometr z wbudowaną drukarką

CC-502 - laboratoryjny konduktometr z wbudowaną drukarką

Mierzy przewodność właściwą, zasolenie i temperaturę. Pełny zakres pomiarowy przewodności zapewnia pomiary zarówno ultra czystych wód jak i solanek.
CC-511 - prosty konduktometr laboratoryjny

CC-511 - prosty konduktometr laboratoryjny

CC-511 jest prostym i dokładnym przyrządem laboratoryjnym. Mierzy przewodność, zasolenie oraz temperaturę.
CC-461 dokładny konduktometr przenośny z ekranem dotykowym

CC-461 dokładny konduktometr przenośny z ekranem dotykowym

Konduktometr CC-461 należy do nowej generacji dokładnych przyrządów pomiarowych. Służy do pomiaru przewodności, zasolenia, rezystancji oraz temperatury
CCO-401 - precyzyjny konduktometr / tlenomierz

CCO-401 - precyzyjny konduktometr / tlenomierz

Służy do pomiaru stężenia tlenu zawartego w powietrzu w %, tlenu rozpuszczonego w wodzie i ściekach w % nasycenia lub w mg/l, przewodności, zasolenia, rezystancji, temperatury oraz ciśnienia atmosferycznego
CC-401 - precyzyjny konduktometr EC-metr

CC-401 - precyzyjny konduktometr EC-metr

Służy do wyjątkowo dokładnego pomiaru przewodności, rezystancji, zasolenia oraz temperatury.
CC-411 - łatwy w obsłudze konduktometr przenośny

CC-411 - łatwy w obsłudze konduktometr przenośny

CC-411 mierzy przewodność, zasolenie i temperaturę. Może być wykorzystywany do prac w terenie lub w laboratorium
CC-105 - konduktometr kieszonkowy, EC-metr

CC-105 - konduktometr kieszonkowy, EC-metr

Mierzy przewodność właściwą, zasolenie oraz temperaturę.
CX-705 - przyrząd wielofunkcyjny zapewniający wysoką dokładność pomiarów

CX-705 - przyrząd wielofunkcyjny zapewniający wysoką dokładność pomiarów

Wielofunkcyjny przyrząd CX-705 należy do nowej generacji precyzyjnych urządzeń pomiarowych.
CX-601 – bardzo dokładny przyrząd wielofunkcyjny z ekranem dotykowym

CX-601 – bardzo dokładny przyrząd wielofunkcyjny z ekranem dotykowym

Wszystkie funkcje pomiarowe cechuje wysoka dokładność. Wyniki są wyświetlane na 7 calowym dotykowym, kolorowym ekranie graficznym.
CX-502 –  dokładny przyrząd wielofunkcyjny

CX-502 – dokładny przyrząd wielofunkcyjny

Posiada zabudowana drukarkę termiczną o szerokości 60 mm. 
CX-505 – bardzo dokładny przyrząd wielofunkcyjny do laboratorium

CX-505 – bardzo dokładny przyrząd wielofunkcyjny do laboratorium

Mierzy pH, potencjał redox (mV), przewodność, zasolenie w przeliczeniu na NaCl lub KCl, TDS, rezystancję, stężenie tlenu w powietrzu, zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie lub ściekach
CPC-502 – dokładny przyrząd laboratoryjny do pomiarów  pH i przewodności

CPC-502 – dokładny przyrząd laboratoryjny do pomiarów pH i przewodności

Mierzy precyzyjnie pH, potencjał redox (mv), przewodność właściwą, zasolenie, temperaturę. Posiada zabudowaną drukarkę termiczną o szerokości 60 mm.
CPC-505 – laboratoryjny pH-metr / konduktometr

CPC-505 – laboratoryjny pH-metr / konduktometr

Przyrząd o wysokiej dokładności, mierzy pH, potencjał redox, przewodność właściwą, rezystancję, zasolenie i temperaturę.
CPC-511 – przyrząd laboratoryjny do  pomiarów  pH i przewodności

CPC-511 – przyrząd laboratoryjny do pomiarów pH i przewodności

Prosty przyrząd umożliwiający pomiar pH, mV (potencjał redox), przewodność, zasolenie i temperaturę. 
CX-461 – bardzo dokładny przenośny przyrząd wielofunkcyjny

CX-461 – bardzo dokładny przenośny przyrząd wielofunkcyjny

CX-461 należy do nowej generacji wyjątkowo dokładnych przyrządów pomiarowych. 
CRC-461 – pH-metr / redox / konduktometr przenośny

CRC-461 – pH-metr / redox / konduktometr przenośny

CRC-461 należy do nowej generacji przyrządów pomiarowych. 
CPC-461 – pH-metr / konduktometr przenośny

CPC-461 – pH-metr / konduktometr przenośny

pH / konduktometr CPC-461 należy do nowej generacji przyrządów pomiarowych. Wyróżnia go 3,2 calowy, dotykowy, kolorowy ekran graficzny.
CX-401 – bardzo dokładny przenośny przyrząd wielofunkcyjny

CX-401 – bardzo dokładny przenośny przyrząd wielofunkcyjny

CX-401 mierzy dokładnie pH, potencjał redox (mV), przewodność, zasolenie w przeliczeniu na NaCl lub KCl, TDS, rezystancję, stężenie tlenu w powietrzu w %, zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie lub ściekach
CPC-401 – rozbudowany pH-metr / konduktometr przenośny

CPC-401 – rozbudowany pH-metr / konduktometr przenośny

CPC-401 służy do dokładnego pomiaru pH, potencjału redox, przewodności, rezystancji, zasolenia i temperatury. 
CPC-411 – przenośny, prosty pH-metr/konduktometr

CPC-411 – przenośny, prosty pH-metr/konduktometr

Prosty przyrząd o dobrej dokładności, mierzy pH, przewodność, zasolenie, mV (potencjał redox) i temperaturę.
CX-105 – kieszonkowy, prosty przyrząd wielofunkcyjny

CX-105 – kieszonkowy, prosty przyrząd wielofunkcyjny

CX-105 jest uniwersalnym, prostym przyrządem do pomiarów w terenie umożliwiającym kilka rodzajów pomiarów w zależności od podłączenia odpowiedniej głowicy. 
CPC-105 – kieszonkowy, prosty pH-metr / konduktometr

CPC-105 – kieszonkowy, prosty pH-metr / konduktometr

Służy do pomiaru pH, mV, potencjału redox, przewodności, zasolenia oraz temperatury.