Odczynniki chemiczne

Chemikalia techniczne, odczynniki szerokiego zastosowania, odczynniki wysokich czystości, wskaźniki, wykrywacze, analityka mobilna, odczynniki firmy Lach-Ner

Sprzęt i urządzenia laboratoryjne

Sprzęt i urządzenia laboratoryjneAuxilab, chłodziarki i szafy mroźnicze, cieplarki, demeneralizatory, destylatory i redestylatory, eksykatory, homogenizatory, inkubatory, komory klimatyczne, komory laminarne, komory fitotronowe, łaźnie laboratoryjne, mineralizatory, myjki ultradźwiękowe, mieszadła mechaniczne, mieszadła magnetyczne, mikroskopy, piece laboratoryjne, płyty grzewcze, szafy termostatyczne (cieplarki ST i chłodziarki CHL), sterylizatory, suszarki laboratoryjne, wytrząsarki laboratoryjne, wirówki laboratoryjne, wagi, zamrażarki

Sprzęt kontrolno-pomiarowy

Sprzęt dozujący, pH-metry, konduktometry, tlenomierze, mierniki wieloparametrowe, mętnościomierze, fotometry i spektrofotometry, termometry, rejestratory, akcesoria

Szkło laboratoryjne

Posiadamy w ofercie szkło laboratoryjne SIMAX charakteryzujące się najwyższą jakością i precyzją wykonania,  dużą odpornośćią na wysoką temperaturę (od -40st. C do 300st. C) oraz czynniki chemiczne. Produkty SIMAX są idealnie gładkie, pozbawione porów, odporne na utlenianie i neutralne względem art. spożywczych, odporne na parę wodną, kwasy, sole oraz związki wysoce zasadowe. 

Jonometry

Jonometry to przyrządy stosowane do pomiaru stężenia określonego jonu w wodzie z wykorzystaniem elektrody jonoselektywnej. 

Mierniki jonometryczne z reguły umożliwiają jednoczesny pomiar pH, mV i temperatury, gdyż te dodatkowe funkcje są potrzebne podczas tego typu pomiarów. Nasze jonometry podstawiają automatycznie masę molowa i wartościowość wybranego jonu, co umożliwia automatyczne przeliczenie wyniku do wybranej jednostki, a także umożliwia automatyczne przeliczenie jednej jednostki na drugą. 
Osobne gniazda umożliwiają jednoczesne podłączenie elektrod jonoselektywnych i pH. We wszystkich oferowanych jonometrach gniazda są elektronicznie izolowane od siebie, co eliminuje wpływ jednego pomiaru na drugi.
Ze względu na metodykę postępowania niecelowe jest wykorzystywanie jonometrów do pomiarów w terenie. Z tego powodu proponujemy wyłącznie jonometry stacjonarne. Elektrody jonoselektywne najczęściej proponowane są jako komplet dwóch elektrod: pomiarowej i odniesienia podłączanych do osobnych gniazd. Niektóre elektrody są oferowane w formie zespolonej.

CX-705 - przyrząd wielofunkcyjny zapewniający wysoką dokładność pomiarów

CX-705 - przyrząd wielofunkcyjny zapewniający wysoką dokładność pomiarów

Wielofunkcyjny przyrząd CX-705 należy do nowej generacji precyzyjnych urządzeń pomiarowych.
CX-601 – bardzo dokładny przyrząd wielofunkcyjny z ekranem dotykowym

CX-601 – bardzo dokładny przyrząd wielofunkcyjny z ekranem dotykowym

Wszystkie funkcje pomiarowe cechuje wysoka dokładność. Wyniki są wyświetlane na 7 calowym dotykowym, kolorowym ekranie graficznym.
CPI-601 – dokładny pH / jonometr laboratoryjny

CPI-601 – dokładny pH / jonometr laboratoryjny

CPI-601 mierzy pH, mV (potencjał redox), stężenie jonów oraz temperaturę.
CPI-502 – dokładny pH / jonometr laboratoryjny

CPI-502 – dokładny pH / jonometr laboratoryjny

CPI-502 mierzy pH, mV (potencjał redox), stężenie jonów oraz temperaturę. Obserwacja wybranej funkcji i temperatury po wyborze odpowiedniego klawisza. Posiada drukarkę termiczną o szerokości 60 mm.
CPI-505 – dokładny pH-metr / jonometr laboratoryjny

CPI-505 – dokładny pH-metr / jonometr laboratoryjny

CPI-505 mierzy pH, mV (potencjał redox), stężenie jonów oraz temperaturę.